Tham nhũng doanh nghiệp vì đâu chống mãi vẫn tăng?

Tham nhũng liên quan đến doanh nghiệp ngày càng tinh vi và táo bạo. Dù các cơ quan ra sức đấu tranh phòng chống nhưng vẫn gia tăng, điều này xuất phát từ một số nguyên nhân sau:

Nhóm nguyên nhân thuộc về cơ chế chính sách

Nước ta đã hội nhập với nền kinh tế thế giới, tuy nhiên vẫn còn tồn tại những chính sách bao cấp, bảo hộ độc quyền bất hợp lý. Những chính sách này làm giảm khả năng cạnh tranh, làm cho doanh nghiệp ỷ lại vào nhà nước, tạo cơ hội cho tham nhũng phát triển.

Chi tiết: http://kdlc.vn/bo-cong-cu-2/luat-phong-chong-tham-nhung-va-nhung-dieu-can-biet.html

Quy định thủ tục hành chính rườm rà, dễ xuất hiện tình trạng “ xin – cho” để thuận lợi trong quá trình kinh doanh. Cơ chế “xin – cho” tác động trực tiếp đến lợi ích cả hai bên dễ phát sinh tham nhũng.

Nhóm nguyên nhân thuộc về con người

Người có quyền lực, dễ nảy sinh tham nhũng. Khi phẩm chất đạo đức bị vật chất chi phối sẽ dễ sa ngã. Nước ta chưa có sự giám sát chặt chẽ nên càng tạo sự thuận lợi cho tham nhũng kdlc phát triển.

Ngoài ra, công tác tố cáo tham nhũng ở Việt Nam còn gặp hạn chế bởi tâm lý tránh phiền hà, rắc rối.

Nhóm nguyên nhân thuộc về cơ chế kiểm tra, giám sát hoạt động doanh nghiệp

Việc giám sát, quản lý doanh nghiệp ở Việt Nam chưa được triển khai thực hiện chặt chẽ. Các chính sách còn lỏng lẻo, Văn bản pháp lý chưa tập trung cụ thể mà chỉ ở mức chung chung, không tạo ra được tính răn đe. Chế độ kiểm toán còn nhiều thiếu xót, vẫn để xảy ra tình trạng trốn thuế, lập chứng từ giả…

Tóm lại chúng ta cần có một lộ trình cụ thể, hợp lý, toàn diện và lâu dài để thực hiện tốt công tác phòng chống tham nhũng.

Link chi tiết: http://kdlc.vn/bo-cong-cu-2/lam-the-nao-de-phong-chong-tham-nhung.html

 

Leave a Reply